top of page
Business site.png

TEAMPOWERMENT
- warsztaty dla organizacji, które chcą tworzyć zmianę, Autentycznie! -

Wyzwania dzisiejszych zespołów

Wyzwania dzisiejszego świata doskonale obrazuje model VUCA:

Volatility (zmienność) - zmieniają się nie tylko warunki pracy, ale całe systemy i procesy

Uncertainty (niepewność) - trudno jest odnajdywać zapewnienia co do przyszłości

Complexity (złożoność) - wzrasta różnorodność problemów, źródeł informacji punktów widzenia

Ambiguity (niejednoznaczność) - brak wcześniejszych doświadczeń jest większym polem do popełniania błędów

VUCA jest zjawiskiem nie tylko biznesowym, czy ekonomicznym, ale występuje obecnie w niemalże każdej dziedzinie i sferze życia człowieka.

 

Do tego dochodzi digitalizacja pracy i coraz częstsza praktyka pracy zdalnej lub hybrydowej. Mimo wielu zalet, praca zdalna sprzyja spłycaniu relacji, umiejętności społecznych, co w dalszej fazie osłabia umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach dzisiejszego świata.

TEAM
POWERMENT

Nie warto szukać odpowiedzi na nowe problemy w starych paradygmatach.

Czego dziś potrzebuje Twój zespół?

To co było motywatorem kiedyś, dziś ma zdecydowanie mniejsze znaczenie.

Sposób i jakość integracji zespołu, dziś wymaga znacznej transformacji i dostosowania się do kondycji środowiska - nie tylko organizacji, ale także zewnętrznego.

Również pojęcie work-life balance zmienia swoje znaczenie i założenia.

W postpandemicznej rzeczywistości Twój zespół potrzebuje wzmocnić swoją moc dzięki podnoszeniu odporności, empatii, uważności, intuicji oraz umiejętności adaptacji. I tym między innymi jest TEAMPOWERMENT!

Coraz więcej badań pokazuje, że poczucie przynależności, bezpieczeństwa psychologicznego w zespole wzmacnia nie tylko zdrowie i dobrostan pracownika, ale także moc zespołu. Wspiera w osiąganiu lepszych wyników w pracy oraz zmniejsza ryzyko popełniania błędu.

 

Work-life balance wykracza dziś szeroko poza rozłożenie odpowiednio godzin pracy. Równowaga ta potrzebuje być poszerzona o umiejętności zarządzania stresem, budowanie rezyliencji, wzmacnianie umiejętności relacyjnych, inkluzywność i tworzenie kultury organizacji, w której każdy członek zespołu może znaleźć dla siebie miejsce.

jedynie ok 20% teorii,
80% doświadczania i wprowadzania teorii w praktykę

TEAMPOWERMENT

Warsztat Integracyjny

Zaproś swój zespół na integrację, której potrzebuje!

TEAMPOWERMENT to wydarzenie, które jest hybrydą spotkania integracyjnego, warsztatu rozwojowego oraz dobrej i jakościowej zabawy.

Część integracyjna to przede wszystkim budowanie bezpiecznego kontenera do dalszej pracy z grupą.

W trakcie spotkania skupiamy się na zasobach pracowników.

Warsztat wzmacnia uważność, samoświadomość i empatię, a poprzez te wzmocnienie również zwiększa odporność i umiejętność adaptacji.

TEAMPOWERMENT dzieje się w trzech krokach

1

Autentyczna Integracja

Autentyczna Integracja to etap w, w którym zespół ma szanse poznać się lepiej w poczuciu i atmosferze bezpieczeństwa - dostrzegając podobieństw, dzieląc się informacją zwrotną o tym, jak na siebie wzajemnie wpływają. Ten element jest niezwykle ważnym krokiem w budowaniu poczucia przynależności do zespołu, czy organizacji.

2

Budowanie Rezyliencji

Skoro nie możemy zmienić nieustannie zmieniającego się świata, to warto wzmocnić w sobie umiejętności radzenia sobie w trudnym środowisku, czyli rezyliencji.

Rezyliencję budujemy korzystając z zasobów indywidualnych oraz zespołu, pogłębiając to jeszcze ćwiczeniami i proponowanymi przeze mnie technikami.  

3

Wzmacnianie

Zmiana to czasownik. 

Dzieje się w procesie nauki i doświadczania.

Dlatego tak istotna jest praktyka i pogłębianie tego, co już uświadomione na poziomie intelektualnym.

Doświadczanie dzieje się podczas gier i ćwiczeń - w radosnej i bezpiecznej atmosferze.

Dla kogo jest warsztat integracyjny TEAMPOWERMENT?

Warsztat TEAMPOWERMENT został stworzony z myślą o wzmacnianiu mocy i potencjału zespołów - wspierając poczucie przynależności i dając narzędzia do samo-regulacji.

TEAMPOWERMENT jest dla wszystkich zespołów, które pragną tworzyć zmianę.

A w szczególności polecam tym zespołom, które cechuje przynajmniej jeden z poniższych czynników:

Biały piasek i kamień

Korzyści dla Organizacji

Zadowolony i zintegrowany zespół, a dzięki temu:

 • Wyższa wydajność - lepsze pomysły, produkty i usługi

 • Zmniejszone ryzyko błędu / porażki

 • Większe prawdopodobieństwo wypracowania efektywnej innowacji

 • Zmniejszona rotacja pracowników - bardziej zadowolone zespoły

 • Wzrost bezpieczeństwa psychologicznego

 • Lepsza atmosfera w pracy

 • Większa rentowność - biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione punkty

Korzyści dla Pracownika

 • Zwiększona samoświadomość i zdolność do adaptacji w szybko zmieniającym się środowisku

 • Umiejętność regulacji poziomu stresu

 • Wzmocnienie umiejętności rozwiązywania problemów

 • Większa satysfakcja z pracy

 • Poczucie sensu i znaczenia pracy, zadań, projektów

 • Zwiększone poczucie przynależności do zespołu, projektu, firmy

 • Spójność - przyzwolenie na bycie sobą w pracy

Bain Team

"I liked the training. Very important things on how to deal not only at work but on an everyday basis as well. It’s about your personal emotions, how to deal with, team building, and digging your mind. Just amazing!"
"I think it's something every employee should be required to do."

Wioleta Popieluch

"The best things in life happen when you leave your comfort zone. Marta will help you go through this process gently as she has been there before. She will challenge you, motivate you and take you in a beautiful journey inside of you."

Tomasz Góralczyk, CEO

"Jeżeli chcesz jeszcze bardziej polepszyć relacje ze swoim zespołem w biznesie, to obowiązkowo skorzystaj ze szkolenia z Martą.  Po szkoleniu z Martą każdy z #goralczykTEAM był pozytywnie nastawiony i jednogłośnie uznaliśmy, że to jedne z lepszych spotkań firmowych. Polecam!"

ple logo.jpeg
goralczyk-nieruchomosci-1536x1252.jpg
Bain_&_Company_logo.png
intent logo_edited.png
bottom of page